Δημοτική Επιχείρηση Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύργου

Wednesday, December 01, 2021

Συνολικά δεκαέξι (16) έργα εκτελούνται και άλλα δεκαέξι (16) έχουν δημοπρατηθεί ή βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτησης με ώριμες μελέτες στον Δήμο Κηφισιάς.


Πρόκειται για έργα που διευκολύνουν την καθημερινότητα των δημοτών και των επισκεπτών και αφορούν σε σχολικά κτήρια, συντηρήσεις και κατασκευές ηλεκτροφωτισμού, εργολαβίες συνδέσεων με τα δίκτυα αποχέτευσης, έργα ασφαλτοστρώσεων, κατασκευής πεζοδρομίων και διανοίξεις οδών.


Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος δήλωσε σχετικά:
«Δεκάδες έργα είναι σε εξέλιξη στον Δήμο Κηφισιάς, ύψους πολλών εκατομμυρίων. Ο Δήμος μας βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και αξιοποιεί κάθε πηγή χρηματοδότησης για μεγάλα έργα ενώ λόγω της καλής οικονομικής διαχείρισης των προηγούμενων ετών έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί έργα καθημερινότητας του Τεχνικού μας Προγράμματος, με ίδιους πόρους. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων και ιδιαίτερα τους μηχανικούς και τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που μελετούν, δημοπρατούν κι επιβλέπουν τα έργα. Επίσης ευχαριστώ τους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους που εργάστηκαν και εργάζονται τα τελευταία χρόνια προκειμένου να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες των έργων που υλοποιούνται σήμερα».


Έργα που εκτελούνται σήμερα
•    Προσθήκη νέας πτέρυγας 1ου Δημοτικού Κηφισιάς
•    Διανοίξεις Οδών 2018
•    Κατασκευή Αγωγών Ακαθάρτων Δήμου Κηφισιάς (χρηματοδοτούμενο βάση προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Αττικής)
•    Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2019
•    Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2019
•    Εργασίες Κατασκευών-Συνδέσεων Δευτερευόντων Αγωγών Ύδρευσης
•    Συντήρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων 2019
•    Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2019
•    49η Κατασκευή Εξ. Διακλαδώσεων
•    Κατασκευή Πεζοδρομίων ,Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων Χώρων 2019
•    Κατασκευή Πεζοδρομιών ,Πεζόδρομων και Κοινόχρηστων Χώρων 2020
•    Αντικατάσταση Προβληματικών Αγωγών Ύδρευσης Νέας Ερυθραίας
•    Επισκευή Επικίνδυνων Φθορών Οδοστρωμάτων (ωθήσεις γαιών, λακκούβες κλπ)
•    Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2020
•    Διανοίξεις Οδών 2020
•    Συντήρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων 2020