Δημοτική Επιχείρηση Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύργου

Wednesday, December 01, 2021

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα αναπτύσσουν δράσεις πρόληψης για την εξάλειψη της έμφυλης βίας ή/και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών, και ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.


Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Φυλής, λόγω της πανδημίας Covid-19, έχει προγραμματίσει για την 25η Νοεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα για την εξά-λειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ενημερωτική δράση «street work» σε εξωτερικό χώρο για να αποφύγουμε τον συνωστισμό.


Συγκεκριμένα τα στελέχη του ΣΚ θα βρίσκονται τις πρωινές ώρες της 25ης Νοεμ-βρίου σε κιόσκι, με τις αφίσες και τα φυλλάδια της δομής μπροστά στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου Φυλής ,για να ενημερώσουν τους πολίτες για τις υπηρεσίες που παρέχει το ΣΚ σε γυναίκες θύματα βίας και πολλαπλών διακρίσεων και να μοιράσουν τα φυλλάδια του Συμβουλευτικού Κέντρου.


Ακόμη κατά την διάρκεια της ενημερωτικής δράσης, αλλά και όλη την ημέρα, θα προβάλλεται στο μεγάλο videowall του Δημαρχείου το ενημερωτικό διαφημιστικό βίντεο του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Φυλής , το βίντεο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας για το Δίκτυο των Δομών μαζί με το βίντεο της νέας καμπά-νιας που δημιούργησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.


Το μήνυμα της καμπάνιας είναι «Λέξεις μαχαιριές», λέξεις που οι γυναίκες ακούν συχνά είτε από τον σύντροφό τους είτε από το οικογενειακό/ φιλικό τους περιβάλ-λον και τις κρατούν εγκλωβισμένες σε ένα τοξικό και κακοποιητικό περιβάλλον. Το μήνυμα μας τις προτρέπει να «ακούν» τις πράξεις και όχι τα λόγια, γιατί μετά από ένα σημείο κάποιες λέξεις γίνονται μαχαιριές.