Δημοτική Επιχείρηση Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύργου

Tuesday, November 12, 2019

 Web TV Ανοιχτά Πανεπιστήμια  


ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΑΝΟΣ

 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΡΙΑ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -  ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -  ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΥΦΑΝΤΗ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -  ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -  ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -  ΠΑΤΗΡ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΖΟΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΥΡΕΤΖΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΧΡΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΟΥΚΑΝΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ