Δημοτική Επιχείρηση Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύργου

Saturday, February 24, 2024

 

 


 

Δημοσκοπήσεις

 

 

Ιούλιος 2022
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
       
2
3
9
10
16
17
18
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

 

Ιούνιος 2022
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
   
4
5
11
12
13
18
19
25
26

 

 

Μάιος 2022
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
           
1
2
7
8
14
15
17
18
21
22
28
29

 

 

Απρίλιος 2022
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
       
2
3
9
10
16
17
22
23
24
25
30

 

 

Μάρτιος 2022
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
 
1
5
6
7
12
13
19
20
25
26
27

 

 

Φεβρουάριος 2022
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
 
5
6
9
12
13
19
20
26
27
           

 

 

Ιανουάριος 2022
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
         
1
2
6
8
9
15
16
22
23
24
25
26
29
30

 

 

Δεκέμβριος 2021
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
   
4
5
11
12
15
17
18
19
23
24
25
26
28
31

 

 

Νοέμβριος 2021
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
6
7
13
14
20
21
26
27
28

 

 

Οκτώβριος 2021
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
       
2
3
9
10
16
17
23
24
28
30
31

 

 

Σεπτέμβριος 2021
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
   
4
5
11
12
18
19
25
26
   

 

 

 

Αύγουστος 2021
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
28
29
         

 

 

 

 

 

Ιούλιος 2021
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
     
2
3
4
10
11
17
18
22
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Ιούνιος 2021
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
 
5
6
10
12
13
16
19
20
21
26
27

 

 

Μάιος 2021
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
         
1
2
3
4
8
9
15
16
22
23
29
30

 

 

Απρίλιος 2021
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
     
3
4
10
11
17
18
24
25
27
30

 

 

Μάρτιος 2021
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
1
6
7
13
14
15
20
21
25
27
28

 

 

 

 

Φεβρουάριος 2021
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
6
7
13
14
16
20
21
23
24
25
26
27
28

 

 

 

Iανουάριος  2021
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
       
1
2
3
6
9
10
16
17
23
24
30
31

 

Δεκέμβριος 2020
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
 
5
6
8
9
12
13
19
20
21
24
25
26
27
31

 

 

 

 

Νοέμβριος 2020
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
           
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
28
29
30

 

 

Οκτώβριος 2020
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
     
3
4
10
11
17
18
24
25
28
31

 

 

 

 

Σεπτέμβριος 2020
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
 
1
2
3
4
5
6
12
13
19
20
26
27
     

 

 

Ιούλιος 2020
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
   
4
5
11
12
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

 

 

 

 

Ιούνιος 2020
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
14
20
21
27
28
         

 

 

 

 

 

 

Μάρτιος 2020
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
           
1
2
7
8
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

 

 

 

Φεβρουάριος 2020
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
         
1
2
8
9
15
16
22
23
28
29
 

 

 

 

 

 

 

Ιανουάριος 2020
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
   
1
4
5
6
11
12
18
19
25
26

 

 

Δεκέμβριος 2019
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
           
1
7
8
14
15
21
22
24
25
26
28
29

 

 

Νοέμβριος 2019
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
       
1
2
3
9
10
16
17
23
24
30
 

 

 

Οκτώβριος 2019
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
 
1
2
5
6
12
13
19
20
26
27
28
30
Σεπτέμβριος 2019
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
           
1
7
8
14
15
21
22
28
29
       

 

 
Ιούνιος 2019

 

 

 

 
WEB TV Δημοσκοπήσεις Αρχείο

 

Αύγουστος 2019
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
31

 

 

 

Ιούλιος 2019
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
6
7
13
14
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Ιούνιος 2019

Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
         
1
2
3
4
7
8
9
15
16
17
21
22
23
29
30

 

Μάϊος 2019

Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
   
1
4
5
7
10
11
12
15
18
19
24
25
26

 

 

Απρίλιος 2019

Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
1
6
7
13
14
20
21
26
27
28
29
30
         


 

Μάρτιος 2019

Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
       
2
3
9
10
11
16
17
23
24
29  30

 

Φεβρουάριος 2019

Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
       
2
3
9
10
16
17
23
24
   

Σεπτέμβριος 2018

 
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
   
4
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
25
26

 

 

Αύγουστος 2018

 
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
   
4
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
25
26

 

 


Ιούλιος 2018

Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
           
1
7
8
14
15
20
21
22
28
29

 

 

Ιούνιος 2018
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
       
2
3
9
10
16
17
19
23
24
27
28
29
30