Κατόπιν πρότασης του Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού, κ. Ηλία Αποστολόπουλου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση  των δημοτικών τελών για το έτος 2022. Στη μείωση των δημοτικών τελών συντέλεσε η εξοικονόμηση πόρων από την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού (εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 80% και ετήσιο ενεργειακό όφελος που ανέρχεται τουλάχιστον σε 5,131 εκατομμύρια kWh), καθώς και η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων από τις δηλώσεις που έγιναν από τους ιδιοκτήτες ακινήτων το προηγούμενο χρονικό διάστημα.


Τα δημοτικά τέλη για το 2022 καθορίζονται ως εξής:


Κοινότητα Παπάγου


•       Οικίες - 1,65 €/τ.μ.
•       Επαγγελματικές στέγες: 5,37 €/τ.μ.


Κοινότητα Χολαργού


•       Οικίες - 1,40 €/τ.μ.
•       Επαγγελματικές στέγες: 3,91 €/τ.μ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τη συνένωση των δύο πρώην Δήμων το 2011, τα δημοτικά τέλη μειώθηκαν σε ποσοστό 30% περίπου στην Κοινότητα Παπάγου και 23% περίπου στην Κοινότητα Χολαργού για οικίες, ενώ για επαγγελματικές στέγες έχουν μειωθεί σε ποσοστό περίπου 26%.


ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ


        2011    2014    2018    2022
Οικίες, κοινόχρηστοι και βοηθητικοί χώροι (αποθήκες χώροι στάθμευσης, πισίνες εσωτερικές ή εξωτερικές, κλπ)   2,35 €/τ.μ.     2,00 €/τ.μ.     1,80 €/τ.μ.  1,65 €/τ.μ.
Επαγγελματικές στέγες( καταστήματα-γραφεία κλπ) 7,35 €/τ.μ.     6,25 €/τ.μ.  5,78 €/τ.μ.     5,37 €/τ.μ.


ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ


        2011    2014    2018    2022
Οικίες, κοινόχρηστοι και βοηθητικοί χώροι (αποθήκες χώροι στάθμευσης, πισίνες εσωτερικές ή εξωτερικές, κλπ)   1,80 €/τ.μ.     1,57 €/τ.μ.     1,49 €/τ.μ.  1,40 €/τ.μ.
Επαγγελματικές στέγες( καταστήματα-γραφεία κλπ) 5,20 €/τ.μ.     4,5 €/τ.μ.  4,16 €/τ.μ.     3,91€/τ.μ.


Επίσης, διατηρούνται οι μειώσεις και οι απαλλαγές για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, οικονομικά αδύνατοι, μακροχρόνια άνεργοι, ΑμεΑ), ενώ αποφασίστηκε η αύξηση του ετήσιου εισοδήματος για πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη στις πολύτεκνες οικογένειες από 21.000 € σε 24.000 ευρώ και η αύξηση του ποσού της συνολικής φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας για τους οικονομικά αδύνατους, από 250.000 σε 300.000 ευρώ.

Η Δημοτική Αρχή Παπάγου – Χολαργού μειώνει τα δημοτικά τέλη, ενώ παράλληλα συνεχίζει να αναβαθμίζει τον τομέα καθαριότητας, βελτιώνοντας καθημερινά την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η μείωση των δημοτικών τελών ψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ καταψηφίστηκε από τους δημοτικούς συμβούλους Μαρία Σιώτου, Νατάσσα Χαμηλοθώρη και Αντώνη Ρεκλείτη.