Δημοτική Επιχείρηση Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύργου

Sunday, November 28, 2021

 
Ταϋγέτου 11, 15452 Ψυχικό
Τηλ.: 210-6719138, 210-6711228
Fax: 210-6719043
Εmail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


          
    
26/8/2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων
από τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
σε συνεργασία με τους Δήμους μέλη του.
 

Στο πλαίσιο των δράσεων του Συνδέσμου και του προγράμματος ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για την προστασία της υγείας των δημοτών των Δήμων μελών του, ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων διεξάγει μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.


Η ιδιαίτερη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από τους ρύπους που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική καθιστά ακόμα πιο αναγκαίο και επίκαιρο το Πρόγραμμα, καθώς δρα πρόσθετα σε σχέση με τη συνήθη ατμοσφαιρική ρύπανση.


Με τον ιδιόκτητο εξοπλισμό του, επιστημονικοί συνεργάτες του ΣΒΑΠ μετρούν με ειδικά φίλτρα τα αιωρούμενα σωματίδια επί 24ώρου βάσης, σε θέσεις που υποδεικνύουν οι Δημοτικές Αρχές, ενώ τα αποτελέσματα των μετρήσεων αναλύονται και αξιολογούνται από τους ειδικούς επιστήμονες του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.


Με την ολοκλήρωση των μετρήσεων, τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στους Δήμους μέλη του ΣΒΑΠ, ώστε να ληφθούν σε περίπτωση ανάγκης τα απαραίτητα ατομικά μέτρα προστασίας.Για πληροφορίες επικοινωνήστε στον Σ.Β.Α.Π. τηλ. 210 6719138, 210 6711228