Δημοτική Επιχείρηση Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύργου

Wednesday, August 10, 2022

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  στο νομοσχέδιο «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025», που κατέθεσε η κυβέρνηση  προς ψήφιση στη Βουλή.


Ο πίνακας αποτυπώνει, πόσοι θα φύγουν λόγω συνταξιοδότησης ή αναγκαστικής αποχώρησης και πόσοι θα έρθουν κάθε χρονιά και ανά υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης,  συμπεριλαμβανομένης και της Τοπική Αυτοδιοίκησης (δεν αφορά τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου.)


Ενδεικτικά, σημειώνεται πως  στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, η κυβέρνηση αναφέρει για το 2021:  3.565 προσλήψεις έναντι 2.710 αποχωρήσεων.


Το 2022 προβλέπονται2.496 προσλήψεις, ενώ θα γίνουν 3.362 αποχωρήσεις.


Αθροιστικά, από το 2021 έως και το 2025 στην Αυτοδιοίκηση θα διοριστούν 15.799, ενώ θα αποχωρήσουν 13.238.


Συνολικά στο Δημόσιο τα ίδια χρόνια, θα διοριστούν 109.175 και θα αποχωρήσουν 74.187.