Δημοτική Επιχείρηση Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύργου

Friday, September 30, 2022

 

Με ικανοποιητικούς  ρυθμούς προχωρά η  διαδικασία εκπόνησης Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από δήμους που έχουν ενταχθεί στο σχετικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2020 και σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Πράσινο Ταμείο  75 από τους 254 ενταγμένους δήμους έχουν ήδη ξεκινήσει τη διοικητική διαδικασία με καταληκτική ημερομηνία εκπόνησης των Σχεδίων την 30η Ιουνίου 2021.

 Έχουν υπογράψει σύμβαση 13, με κατακύρωση διαγωνισμού είναι 2, ενώ έχουν ολοκληρώσει διαδικασία διακήρυξης 23, ενώ σε διαδικασία δημοσιότητας αιτήματος (ΚΗΜΔΗΣ, Διαύγεια κ.λπ.) 37 ακόμα.

 

Το Πράσινο Ταμείο καλεί και τους υπόλοιπους δήμους να προχωρήσουν στα προβλεπόμενα στάδια της διαδικασίας, ώστε να κατορθώσουν να επωφεληθούν από το χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει θέσει στη διάθεσή τους.