Δημοτική Επιχείρηση Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύργου

Friday, September 30, 2022

Τέσσερις συσκευές καθαρισμού της ατμόσφαιρας τοποθετήθηκαν στην Ομόνοια.


Το συγκεκριμένο μηχάνημα καθαρίζει τον αέρα με ίδια ισχύ όσο αυτή που αντιστοιχεί περίπου σε επτά δέντρα και όλα μαζί αντιστοιχούν σε τριάντα δέντρα. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού, Σάκη Κολλάτο, τα μηχανήματα αυτά είναι ιονιστές και λειτουργούν με την ίδια ακριβώς λογική των ιονιστών που χρησιμοποιούνται σε μικρούς χώρους.


Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιείται σε  πολλές πόλεις παγκοσμίως, σε περιοχές με επιβαρυμένη ατμοσφαιρική ρύπανση, σε σημεία κοντά σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς, σε λιμάνια, κοντά σε βιομηχανίες αλλά και σε πάρκα, συμβάλλοντας σημαντικά στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας.