Δημοτική Επιχείρηση Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύργου

Monday, August 15, 2022

Παρουσίαση των καινοτόμων δράσεων σε εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της πόλης Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά «StartUPiraeus».

Πρόκειται για ακόμα μια καινοτόμα πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, για τη στήριξη και την ανάδειξη της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Σκοπός του Κέντρου Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά είναι να αποτελέσει έναν μόνιμο θεσμό στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην πόλη του Πειραιά, δίνοντας έμφαση στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας και παρέχοντας ταυτόχρονα δωρεάν υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης και συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις ή νεοφυή επιχειρηματικά σχήματα.

Στην εναρκτήρια συνάντηση του Κέντρου, συμμετείχαν ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Καρύδης, εκπρόσωποι των επιμελητηρίων της πόλης, του Πανεπιστημίου Πειραιά κ.α..

Το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων ΔΩΡΕΑΝ παρέχει ένα πλέγμα δράσεων όπως:

  1. Δωρεάν Παροχή Ψηφιοποιημένου Εργαλείου Διάγνωσης Αναγκών και οριζόντιας πληροφόρησης σε ευρύ φάσμα θεμάτων για την ανάπτυξη της καινοτομίας.
  2. Δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες όπου η επιλεγμένη επιχείρηση επιλέγει βάσει των πραγματικών αναγκών της και σε συνεννόηση με τον μέντορά της, τις υπηρεσίες των εργαλείων που επιθυμεί για να αναπτυχθεί η καινοτόμος ιδέα της, να παραχθεί ένα καινοτόμο προϊόν /υπηρεσία ή διαδικασία ή/και να στηριχθεί η υπό σύσταση νεοφυής επιχείρηση.
  3. Συμβουλευτική υποστήριξη για τη χρηματοδότηση των νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων καινοτομίας, διασύνδεση με δυνητικούς χρηματοδότες και υλοποίηση ενεργειών μόχλευσης δυνητικών χρηματοδοτικών πόρων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4. Δικτύωση/Διασύνδεση συμμετεχόντων με αντίστοιχες δομές του εξωτερικού και με τη διεθνή επενδυτική/επιχειρηματική κοινότητα.
  5. Υποστήριξη επιλεγμένων υπό σύσταση νεοφυών επιχειρήσεων με τη ΔΩΡΕΑΝ παροχή φιλοξενίας και χρήσης γραφείων στον «συνεργατικό χώρο φιλοξενίας» του Κέντρου.
  6. Παροχή υπηρεσιών αξιοποίησης προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού για επιλεγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις.

Συνολικά προβλέπεται να λάβουν δωρεάν εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη από ομάδα εξειδικευμένων συμβουλών καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Αναδόχου Εταιρείας ΑΠΟΨΗ ΑΕ, το ΠΑΠΕΙ και το Δημοκρίτειο Παν. Θράκης, κατ’ ελάχιστον 180 επιχειρήσεις, εκ των οποίων κατ’ ελάχιστον 100 επιχειρήσεις θα είναι υφιστάμενες και 80 υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Στο τέλος της συνάντησης, όλοι οι συμμετέχοντες ξεναγηθήκαν στους χώρους του Κέντρου Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, κατά την εναρκτήρια συνάντηση, σημείωσε:

«Το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά «StartUPiraeus», είναι μια ακόμη καινοτόμα πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής για τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην πόλη μας.

Μετά την επιτυχημένη λειτουργία του Blue Lab και του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας, δημιουργήσαμε ένα νέο Κέντρο στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, το οποίο υποδέχεται υφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις, προκειμένου να κάνουν πράξη τις καινοτόμες ιδέες τους, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά και συμβουλευτικά εργαλεία.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που οι παραγωγικοί φορείς, τα επιμελητήρια, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο εμπορικός κόσμος της πόλης μας «αγκάλιασαν» και αυτή την δράση. Άλλωστε η συνεργασία μας με την Περιφέρεια και με τους φορείς είναι διαρκής.

Σταθερή μας επιδίωξη είναι να αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι η Ο.Χ.Ε., και θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και στην επόμενη προγραμματική περίοδο, που ξεκινάει το επόμενο διάστημα.

Χαίρομαι που δημιουργούμε στην πόλη μας ένα ισχυρό πλέγμα υπηρεσιών, το οποίο τονώνει την τοπική επιχειρηματικότητα και οικονομία.

Ο Πειραιάς έχει εδραιωθεί πλέον ως μια πόλη που υποδέχεται, ενθαρρύνει και στηρίζει τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες».