Δημοτική Επιχείρηση Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύργου

Monday, August 15, 2022

∆ιεθνές ∆ιαδικτυακό Συνέδριο διοργανώνει η Κεντρική Ένωση ∆ήμων Ελλάδας  την Πέμπτη 13 Μαΐου με στόχο την ενημέρωση των ΟΤΑ, για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. 

 Το έργο, που χρηματοδοτείται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων τρόπων αύξησης της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων και οδοφωτισμού, αλλά και στην ανεύρεση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών εργαλείων. 

 Την έναρξη του ∆ιεθνούς διαδικτυακού Συνεδρίου θα κάνει ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων Ελλάδας, ∆ημήτρης Παπαστεργίου. Ο κ. Παπαστεργίου στο κάλεσμά του αναφέρει: «Το να γνωρίζουμε και να επικοινωνούμε τις πληροφορίες για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε κάποιους ∆ήμους της Ελλάδας είναι μια σημαντική παράμετρος για να φτιάξουμε τις πόλεις μας ώστε να είναι πιο πράσινες, πιο ανθρώπινες και πιο λειτουργικές.

Οι «καλές πρακτικές» αποτελούν προτεραιότητα μας και γι’ αυτό υπάρχει ειδική κατηγορία στην ιστοσελίδα της ΚΕ∆Ε. Η Κεντρική Ένωση ∆ήμων Ελλάδας και ειδικότερα η ομάδα εργασίας για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και διερευνά κάθε δυνατότητα ενημέρωσης των ∆ήμων για την άντληση πόρων για καινοτόμες πρακτικές.

Η συμμετοχή στο διαδικτυακό Συνέδριο της ΚΕ∆Ε, την Πέμπτη 13 Μαΐου είναι σίγουρο θα δώσει απαντήσεις αλλά και θα μεταφέρει τεχνογνωσία ώστε κάθε ∆ήμος της Ελλάδας να μπει στην τροχιά της καινοτομίας για την χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης».

  Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Σκρέκας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Τοποθετήσεις θα κάνουν η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης. 

 Το Συνέδριο θα μεταδοθεί μέσω live streaming από τη σελίδα της ΚΕ∆Ε στο Facebook και το κανάλι της Ένωσης στο youtube